Referat af menighedsrådsmøde 10.03.2020.pdf | Horsens-Hammer Pastorat