Referat af menighedsrådsmøde den 09.06.2020.pdf | Horsens-Hammer Pastorat