Referat af menighedsrådsmøde den 13.08.2020.pdf | Horsens-Hammer Pastorat