Vielse og kirkelig velsignelse

Bor I i sognet og ønsker at indgå ægteskab, skal I kontakte sognepræsten og aftale et tidspunkt for vielsen.  Før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest på rådhusets vielseskontor (eller på borger.dk). Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret og må være max. 4 måneder på vielsestidspunktet. Før vielsen skal I have en samtale med den præst, der skal vie jer.

Hvis I er borgerligt viede kan I få en kirkelig velsignelse – en handling, der på mange punkter ligner en kirkelig vielse.

Bor I ikke i sognet, har I mulighed for at blive viet eller få foretaget en kirkelig velsignelse i kirken, hvis:

– En af jer er bosiddende i sognet

- En af jer er døbt og konfirmeret i sognet

Hvis I ønsker at ændre jeres navne i forbindelse med vielsen, skal I ansøge om navneændring på bryllupsdagen via www.borger.dk

Ophavsret: